Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr

 - NAS


NAS besitter fagkunnskap om de utdannede konsulentene har bred praktisk erfaring med de fleste selskapsdyrarter.

AKTUELT

NYHET

Hver måned

2022

Felles oppfordring om forbud mot fyrverkeri


NAS, som en av 40 organisasjoner, fagpersoner og politiske partier nå stilt seg bak en felles oppfordring til den nye regjeringen om å innføre forbud mot fyrverkeri i privat regi for å beskytte mennesker, dyr og miljøet.

MÅNEDLIGE MEDLEMSMØTER


Vi har faste medlemsmøter hver måned hvor vi oppdaterer oss på faglige tema relatert til atferd. Vi diskuterer også problemstillinger rundt våre erfaringer, og finner løsninger på alt det som vi ikke finner i bøker eller studier.

Sted: online facebookgruppe for medlemmer

ÅRSMØTE 2022

 

Årsmøtete er der du som medlem kan påvirke styrets arbeid i året som skal komme, og du kan påvirke hva og hvordan vår organisasjon skal jobbe. Årsmøtet presenterer året som har gått med aktivitet og regnskap. Valg utføres, så si din mening. 

Sted: Gardermoen

2.-3 april 2022

Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr vil på disse sidene og i offentligheten ofte blir referert til som NAS. 


En fagsterk organisasjon


Vi har mange forskjellige fagpersoner blant våre medlemmer, og vi ønsker å stimulere til tverrfaglig samarbeid mellom biologi, psykologi, veterinærfag og andre relevante fagområder.

Aktivitet for alle


NAS bidrar med faglig utvikling gjennom korte og lange kurs og foredrag. 

Følg med på våre sider for nye spennende aktiviteter. I kalenderen vil kommend arrangement bli presentert fortløpende.

Finn Din Konsulent


Her finner du oversikten over konsulenter NAS går god for. Velg konsulent for den arten du ønsker hjelp til og deretter finner du ditt fylke. 

VÅR ALLSIDIGHET


VÅRE MEDLEMMER DELER GLADELIG BILDER MED OSS - TUSEN TAKK!