Felles oppfordring om forbud mot fyrverkeri

Bilde: Shutterstock.)

Med kun et par uker igjen til nyttårsaften, har over 40 organisasjoner, fagpersoner og politiske partier nå stilt seg bak en felles oppfordring til den nye regjeringen; Å innføre forbud mot fyrverkeri i privat regi for å beskytte mennesker, dyr og miljøet.


Nyhetsoppslag om mennesker på legevakta, dyr på rømmen, ville dyr som får panikk, kyr som dør og rester av fyrverkeri som forsøpler naturen, er vanlig konsekvens av vår nyttårsfeiring. I år stiller over 40 organisasjoner, fagpersoner og politiske partier seg bak en felles oppfordring hvor vi ber den nye regjeringen om å innføre det forrige regjering ikke klarte; et forbud mot fyrverkeri i privat regi: 


Salg av sprengstoff til privatpersoner som fører til alvorlig lidelse hos andre og forurensing, er en merkelig form for liberalisme. Det finnes gode alternativer. Alle som står bak dette budskapet viser at tiden er inne for å endre på hvordan vi som nasjon regulerer bruk av fyrverkeri, sier daglig leder Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge.  Alvorlige skader 

Øyelege Nils Bull har registrert alvorlige øyeskader de siste 16 årene, og anslår at cirka 15 mennesker får synet delvis eller helt ødelagt som følge av fyrverkeri hvert år. I tillegg mottar legevakter rundt om i landet en rekke mindre alvorlige skader etter nyttårsfeiringen. 

 -De 16 årene jeg har talt opp skader etter nyttårsaften blir nå oppsummert til 250 alvorlige øyeskader. Til nyttår blir det 15 skader til og neste nyttår 15 til. Hvor lenge skal vi fortsette med dette før noen tar ansvar og setter en stopper for disse unødige skadene, spør Bull.

Blindeforbundet deler også bekymringen til Bull.


Til tross for økt fokus på bruk av vernebriller, forekommer det fortsatt mange øyeskader. Derfor ber vi om at det blir forbud mot privat fyrverkeri, sier leder i Norges Blindeforbund Terje Andrè Olsen, og legger til at førerhunder og andre dyr også vil nyte godt av et forbud.Redde og døde dyr

Det er ifølge studier estimert at 45 prosent av hunder viser tegn på frykt og angst ved lyden av fyrverkeri. Ifølge tall fra legemiddelfirmaet Orion Pharma, forskrives over 8000 enheter med det beroligende middelet Sileo til hund i Norge hvert år for å hjelpe mot angst og redsel mot lyder.


Stressrelatert atferd hos hund er pesing, skjelving, vokalisering, rastløs vandring, fluktrespons, urinerer eller har avføring inne, matvegring, sikling, og økt hjerte og respirasjonsfrekvens. Dyret har det med andre ord ikke godt og mange dyreeiere oppsøker veterinær i forkant av nyttårsaften for å få hjelp og råd, sier leder Hilde Røssland i Smådyrpraktiserende veterinærers forening.


I tillegg til hunder, har det også vært rapportert om husdyr som hest og ku som har avgått med døden som følge av fyrverkeri de siste årene. Det har vært lite forskning på ville dyr og fyrverkeri i Norge, men en større studie fra Tyskland viser til tilfeller av fugleflokker på så mye som 5000 individer som har dødd etter å ha blitt eksponert for fyrverkeri. 


Belastning også for mennesker

Privat bruk av eksplosiver, ofte i beruset tilstand, hører ikke hjemme i et moderne samfunn når man vet konsekvensene av uvettig bruk. I tillegg kan nyttårsfeiringen være en belastning for mennesker med traumer etter krig eller vold.

Alle som har stilt seg bak pressemeldingen oppfordrer nå den nye regjeringen til å pålegge Justis- og beredskapsdepartementet om å få på plass et forbud mot fyrverkeri i privat regi. De oppfordrer også kommuner til å innføre lokale forbud og heller se på muligheten til alternativ nyttårsfeiring med lysshow eller lignende som verner om dyr, mennesker og miljø.Flere uttalelser fra de som stiller seg bak oppfordringen:


I tillegg er det svært mange dyreeiere som ikke får tatt del i nyttårsfeiringen på grunn av at de må passe på redde dyr. På grunn av raketter er nyttårsfeiringen derfor ikke for alle, påpeker styremedlem i Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr (NAS), Beathe Pilskog.


Fyrverkeri kan være traumatisk for både tamme og viltlevende dyr. De høye unaturlige lydene og lysglimtene kan gi angst- og stressreaksjoner, og ukontrollert atferd som i verste fall kan medføre både psykiske og fysiske skader. Ekstra utsatt er ville dyr og fugler og husdyr som holdes ute med kun et skjul å gå inn under, der dyreholder altså ikke har mulighet for å ta dem inn. Dette gjelder blant annet kaniner i bur ute og dyr på utegang, som sauer, kjøttfe og hester. Dyr med panikk kan løpe løpsk og komme til skade, i verste fall så alvorlig at de dør eller må avlives, sier veterinær i Dyrevernalliansen, Rita Kylling.


Hvert år bruker vi masse tid og energi på å skjerme kattene for lyden og inntrykkene av de bråkete rakettene. Det er på tide å tenke lenger enn vår egen nese, sier medstifter i organisasjonen Kattealliansen, Toni Ravn Dick.


Også ville dyr påvirkes negativt av fyrverkeri. Nyere forskning viser at lyd fra fyrverkeri fører til sterke reaksjoner og panikk blant fugler - særlig vannfugler og fugler i flokk. I verste fall kan fugler dø av utmattelse dersom de skremmes opp fra sine sovesteder i kulda, og de kan også få lavere overlevelse på sikt etter den kraftige stressreaksjonen, sier veterinær i NOAH - for dyrs rettigheter, Siri Martinsen.

 


Full liste over de som stiller seg bak oppropet:


Fagpersoner/fagbransje

AniCura

Christine Berge, veterinær og atferdskonsulent, Dyreatferdssenteret avd. Kattekonsulenten

Christine Dyrerud, veterinær

Dyrebeskyttelsen Norge

Dyresykehuset Hest NMBU Veterinærhøgskolen

Eivor Knutsrud, veterinær

Evidensia

Hanna Marie Nes Sleveland, veterinær

Heidi Vollan Solvik, veterinær

Hestevet

Karin Handegård, veterinær Dyrlege Hjem

Nils Bull, overlege ved Øyeavdelingen på Haukeland sykehus

Nina Liknes, veterinær

Trine E. Sørum, veterinær 


Organisasjoner/Fagorganisasjoner

Anima - Stopp dyremishandling

Catoffice 

Den Norske Veterinærforening

Dyrenes beskytter - Kristiansand

Dyrenes Forbund

Dyrenes rett

Dyrevernalliansen

Foreningen for omplassering av dyr (FOD-gården)

FugleAdvokatene

Fuglehjelpen - Kristiansand

Jesperpus

Kaninhjelpen Sørlandet

Kattealliansen

Kattens Atferd og Helse

Kattens Fremtid i Norge

Kattehjelpen Hedemarken - Løten, Stange

Katterådet

Nettverk for dyrs frihet

NOAH – For dyrs rettigheter

Norges Blindeforbund

Norsk Atferdsgruppe for selskapsdyr

Norsk Huskattforening

Pus i hus - Kristiansand 

Rømlingen

Smådyrpraktiserende veterinærers forening

World Saving Hustle


Politiske partier

Miljøpartiet De Grønne

Sosialistisk Ungdom


Andre støttespillere

Geilo Hestesenter

Lerud Kattepensjonat


Kilder:

Tysk studie:

 https://www.researchgate.net/publication/337033058_Effects_of_Fireworks_on_Birds_-A_critical_Overview/link/5dc1d773299bf1a47b18fb28/download

Studie fra NMBU

https://nmbu.brage.unit.no/nmbu-xmlui/handle/11250/2447789


 Lysshow er et fint alternativ til fyrverkeri. Her fra et lysshow i Vinnitsa i Ukraina. (Bilde: Shutterstock.)