AKTIVITETER I NAS

Faglig påfyll


Vi ønsker å ha mye god aktivitet for våre medlemmer. Vi har månedlige medlemsmøter på Facebook-gruppa vår, samt årlig fagdag og høstkurs. Når det skjer spennende ting ønsker vi å være tidlig ute med gode tilbud.

Årsmøte


Hver vår er det duket for årsmøte. Da forteller sittende styre om året som har gått. Det blir en sosial samling og medlemmene blir med for å bidra med sin mening i veien videre. Under Korona er møtet på Zoom.

Faggrupper


Gjennom faggruppene i NAS blir det jobbet for å styrke kompetanse og velferd for de forskjellige artene vi jobber med.


Brenner du for en art kan du lese mer her.

20200918_104959